İş Hukuku

 

B&S Hukuk 'İş Hukukuna' ilişkin,
 

  • Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren müvekkillerine, çalışanlarıyla ilişkilerinin geliştirilmesi ve hukuki ihtilafa meydan vermeyecek biçimde yapılandırılması konusunda hizmet vermektedir.
  • Alanında uzman avukatlarımız, taşeronlarla ilişkilerin düzenlenmesi, şirket yönetmeliklerinin oluşturulması, iş sözleşmelerinin hazırlanması ve yönetimi, rekabet etmeme yükümlülüklerinin düzenlenmesi gibi konularda hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır.
  • Büromuz, büyük ölçekli şirketlerin iş hukuku konusuna ilişkin programlarının şekillendirilmesine yardımcı olmakta ve bu amaçla şirketlerin üst düzey yöneticileri için iş hukukuna ilişkin eğitimler düzenlemektedir.
  • Ayrıca işe iade davalarında, fazla çalışma, ihbar, kıdem ya da sair iddialarla talep edilen tazminatların tahsili için açılan davalarda, çalışma müfettişleri ve bölge çalışma müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerle ilgili idari ve hukuki süreçlerde, sendikalarla yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde ve diğer her türlü iş hukuku ihtilaf çözüm sürecinde müvekkillerine avukatlık hizmeti verilmektedir.